“Kur t’thirrin prej Ambasadës, ajde se tu ka bo viza”

“Kur t’thirrin prej Ambasadës, ajde se tu ka bo viza”
“Kur t’thirrin prej Ambasadës, ajde se tu ka bo viza”
“Kur t’thirrin prej Ambasadës, ajde se tu ka bo viza”
“Kur t’thirrin prej Ambasadës, ajde se tu ka bo viza”